Medlemsavgiften 25 € / familj betalas inom september månad till Almus kontot med referens 3994537 til konto FI09 4055 6020 0321 43. OBS! nytt referensnummer