Välkommen till webbsidan för Västankvarn hem och skola!

 
Om Almus


Almus är namnet på Hem och skola-föreningen i Västankvarn. Föreningen är ett forum där föräldrarna till barn i skolan tillsammans kan arbeta för skolans och elevernas bästa. Arbetet leds av en styrelse och involverar samtliga familjer i skolan. Tillsammans ordnar vi olika evenemang och försäljningar för att samla in medel som används för att ge barnen en guldkant i skolan.
I dagens läge har en liten byskola av ekonomiska skäl väldigt små möjligheter att göra något utöver det som ingår i läroplanen. Tack vare Almus har barnen i Västankvarn under åren kunnat göra en hel del utflykter, delta i klubbverksamhet med t.ex. musik eller drama som tema, musicera, leka, pyssla och sporta med en mängd utrustning som skaffats till skolan.
Almus driver också sedan många år eftis i skolans utrymmen. Eftis är öppet för alla skolans elever i åk F–4 och fungerar från skoldagens slut till kl.16:30.

Morgonverksamhet "morris" ordnas från kl 07.30 - 8:30.Glada skolbarn - vårt motto!