EFTIS OCH MORRIS I VÄSTANKVARN

Eftis och Morris i Västankvarn följer skolåret och är öppet från kl 7.30-8.30 och från 12.30-16:30.

Alla barn i Västankvarns skola åk F-4 är välkomna till eftis. Anmälningen sker via Wilma. Om ditt barn inte har eftisplats men behöver vård för någon enstaka dag kostar de 7€/dag och skall anmälas direkt till eftis minst ett dygn på förhand.

På eftis leker barnen ute, går på upptäcktsfärder i naturen, leker, bakar och pysslar etc. Mellanmål serveras alla dagar kl 13.30.

Som ledare för eftis fungerar Johanna Avellan och Helena Träskman.

Vi ber er uppmärksamma att barnen skall avhämtas endera inne på eftis eller på skolgården, inte så att barnen själva springer till p-platsen.

Eftis telefonnummer: 040 684 3849.

Eftis email. Almus.eftis@gmail.com