EFTIS OCH MORRIS I VÄSTANKVARN

Eftis och Morris i Västankvarn följer skolåret och är öppet från kl 7.30-8.30 och från 12.30-17.00.

Alla barn i Västankvarns skola åk 0-4 är välkomna till eftis.

På eftis leker barnen ute, går på upptäcktsfärder i naturen, leker, bakar och pysslar etc. Mellanmål serveras alla dagar kl 13.30.

Vi ber er uppmärksamma att barnen skall avhämtas endera inne på eftis eller på skolgården, inte så att barnen själva springer till p-platsen.

Om barnet inte skall delta i eftis, utan hämtas av föräldrarna efter skoldagens slut, men blir på skolgården längre än 15 minuter eller efter att det har ringt in till följande lektion räknas det som att de är på eftis ansvar och betalar avgiften på 8€.

Som Eftis ansvarig fungerar Maria Damén: maria.damen78@gmail.com

Eftis telefonnummer: 040 684 3849.

Eftis email. Almus.eftis@gmail.com